top of page

Onderstaand het vergaderschema voor 2024. Alle bestuursvergaderingen beginnen om 19:30. Het eerste half uur is er de mogelijkheid tot "inloop" voor leden als zij iets willen bespreken met het bestuur. Graag vooraf melden via secretaris@wsv-woudrichem.nl.

De datum van de Algemene Ledenvergadering is 12 april.

Vergaderschema WSV 2024-01-10.jpg
bottom of page