top of page

Vaste ligplaats

Wachtlijst

Vanwege de doorlopende belangstelling voor een ligplaats in onze haven werken wij met een wachtlijst. Dit houdt in dat u zich opgeeft als lid, u wordt op de wachtlijst geplaatst en op het moment dat er een voor u geschikte ligplaats vrijkomt u deze toegewezen krijgt.

Het is moeilijk te zeggen wat de wachttijd zal zijn. Er is elk seizoen wel enige doorstroming maar de wachttijd is mede afhankelijk van de afmetingen en type boot. Op dit moment bedraagt de wachttijd 0,5 tot 2 jaar afhankelijk van de afmetingen van de boot.

 

Een ligplaats krijgen

Leden en jeugdleden kunnen in de haven of op de wal een vaste ligplaats hebben.

Nieuwe ligplaatshouders zijn eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit bedraagt de helft van het jaarlijkse ligplaatstarief van de boot.

Winterligplaatsen: deze worden toegewezen door de ligplaats coördinator in overleg met de havencommissaris. Winterligplaatsen gelden voor één seizoen. Een winterligplaats is van 1 oktober t/m 31 maart, het tarief is 50% van het normale liggeld. Electra wordt berekend via een meter te betalen bij vertrek. Als er na overleg langer gebruik wordt gemaakt van de ligplaats geldt het passantentarief. Voor alle tarieven zie de Tarievenlijst.

Vaste ligplaatsen: ons vaste liggeld bestaat uit een aantal onderdelen. Het liggeld per m2, eventueel een toeslag voor een zijsteiger en een vast elektra bedrag per afmeting van de boot. De elektra dient door iedere ligger te worden betaald.

Mocht U gebruik willen maken van een vaste stroomaansluiting dan krijgt U daar aan het einde van het jaar een afrekening conform het verbruik van. Dit kunt U bij de havencommissaris aanvragen.

Daarnaast betalen mensen van buiten de gemeente Altena Toeristenbelasting van momenteel € 1,25 /persoon/nacht.

Eenmalig wordt er een entree-fee van 50% van het jaarliggeld berekend.

Aanvragen: hoe vraag je een lidmaatschap en een vaste of winterligplaats aan?

  • Je meldt je aan via het invulformulier op deze website.

  • Daarna wordt je uitgenodigd voor een kennismaking in ons clubhuis De Arkade. Een kleine delegatie van bestuur en havencommissie zal dan aanwezig zijn. Er wordt uitleg gegeven over de vereniging en de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap en een ligplaats. Je kunt vragen stellen als er onduidelijkheden of bijzondere omstandigheden zijn. Ook wordt je geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de wachtlijst. De volgende data (allen 19:00) zijn ingepland:

    • 06-09-2023

    • 22-11-2023

  • In het geval van verdere interesse dan via de mail (secretaris@wsv-woudrichem.nl) bevestigen dat men lid wil worden.

  • Je ontvangt dan een factuur voor het lidmaatschap.

  • Na het betalen van de factuur kom je op de wachtlijst.

  • Zodra er een passende plaats vrijkomt wordt degene van de wachtlijst die als eerste in aanmerking komt daarover geïnformeerd en de ligplaats bij akkoord toegekend. In de praktijk is het moeilijk te zeggen hoe snel een passende plaats beschikbaar komt maar ieder seizoen komen er diverse plaatsen vrij.

Kijk voor meer informatie over de Tarievenlijst, het Havenreglement en het Huishoudelijk reglement

bottom of page