top of page

Het bestuur vertelt

Bijgewerkt op: 9 nov. 2020

Beste leden,


Op zaterdag 10 oktober hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Door Corona was deze een aantal malen uitgesteld. Met de leden die er waren hebben we 2019 geëvalueerd en vooruitgeblikt over 2020. Uieraard is 2020 al ver gevorderd, dus veel zaken zijn al achter de rug. En dan hebben we het natuurlijk over het baggerwerk en het maken van de buitensteigers. Er kwamen mooie beelden voorbij, met Aad van Vugt in de hoofdrol. Uit handen van Kees van Vugt heeft hij een mooie gegraveerde mok ontvangen, als dank voor de vele uren die hij onder andere aan het baggeren heeft besteed. Ook beelden van het zeilen kwamen voorbij, waarbij de door Sofietex gesponsorde lasers al fanatiek gebruikt werden tijdens de zeillessen. De foto van onze burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Peter van de Ven gezamenlijk roeiend in onze St Ayles Skiff, doet het ook erg goed.Uiteraard zijn tijdens de ALV de financiën behandeld én goedgekeurd. Ria Stuij kreeg complimenten voor haar jarenlange inzet als penningmeester. Ria gaat het stokje overdragen aan Sikko Doornbos, die haar gaat opvolgen. Er is besloten om het entreegeld voor het lidmaatschap roeien en zeilen af te schaffen om de instroom bij roeien en zeilen te verbeteren. De roeibijdrage wordt met 25 euro per jaar verhoogd omdat de marges te klein zijn, er veel reparaties nodig zijn, het onderhoud verbeterd moet worden in verband met het intensieve gebruik en op termijn boten ook vervangen moeten kunnen worden. Ook de verzekeringspremies zijn gestegen. In dat kader wordt ook de evenementenbijdrage voor het roeien verhoogd. Toegevoegd is een tarief voor subboard-lidmaatschap á 32,50 per jaar + basislidmaatschap á 57,50. Voor de stalling van de subboards is een container geplaatst op het parkeerterrein. Uiteraard is op bovenstaande wijzigingen het huishoudelijk reglement aangepast, inclusief een aantal administratieve zaken die nog vastgelegd moesten worden. Gelukkig betaalt iedereen zijn facturen op tijd, ook in tijden van corona. Hierdoor blijven onze inkomsten en uitgaven in evenwicht.In 2020 wordt er flink geïnvesteerd in onze haven: het baggeren, de buitensteigers, het aanpassen van internet en het ophangen van de camera’s vergen een groot aandeel van de reserves van de vereniging.


Arjan Stuij is toegetreden tot het bestuur, Arjan gaat Peter van den Oever opvolgen als havencommissaris. De taakverdeling binnen het bestuur zal de komende tijd heroverwogen worden, zoals jullie in de brief van 10 september 2020 hebben kunnen lezen heeft Kees van Vugt zijn functie als roeicommissaris neergelegd. Binnen het bestuur (en ver daarbuiten) blijft Kees actief bij allerlei activiteiten en ontwikkelingen. Kees is tijdens de ALV in het zonnetje gezet met een welverdiende lid-van-verdienste-met-gouden-verenigingsinsigne voor zijn jarenlange inzet als bestuurder van de vereniging, met name voor het jeugdzeilen en het roeien. Ook Cor Viveen is nu officieel erelid, vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Tot slot waren er bossen bloemen voor twee leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging: Luuc de Boer en Rens Dijker.

In verband met corona zijn bijna alle activiteiten in en om de Arkade stil komen te liggen. Alleen de vrijwilligers komen per commissie in klein comité bij elkaar. Het zeilkamp, Serious Request en Nieuwjaarsborrel komen helaas te vervallen. We hopen medio 2021 wel ons 50-jarig jubileum te kunnen vieren!


Met vriendelijke groet,

Frans Paap, voorzitter

194 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page